Ørsted aktie – alt der er at vide om Ørsted aktier

Ørsted aktier er stabile aktier. Ørsted aktier er ikke den type aktier som har de helt store udsving. Ørsted har en stabil produktion og en høj afsætning. En investering i Ørsted aktier er ikke nogen dårlig ide. Økonomisk set er der potentiale for et fint langsigtet afkast. Køber du med hjertet, er der ikke mange andre aktier der kan konkurrere. Ørsted aktier er investering i vores fælles fremtid. Ørsted aktie kurs er temmelig stabil og uden de store udsving.

Sikre og usikre aktier

Egentlig er der ikke nogen aktier som decideret kan kaldes sikre eller usikre.

De usikre aktier er ofte usikre fordi de ikke har været ret længe på markedet. Nye firmaer har nemmere ved at gå konkurs end gamle firmaer. Sådan er det bare. Nye firmaer er ofte bundet i helt nye produktioner som ingen ved om der er brug for på længere sigt.

De sikre aktier er dem der stammer fra koncerner som har været længe på markedet. De har bevist deres værd over tid. Ørsted A/S har eksisteret siden 1972. Deres produktion er ikke en samfundet kan undvære. Ørsted aktier er det tætteste du kommer på en sikker aktie. En Ørsted aktie er en aktie i energi. Nu og i fremtiden vil der være behov for energi. Al anden produktion er afhængig af energi.

Ørsted aktie nyheder

Nyheder kommer der næsten dagligt fra Ørsted A/S. Langt de fleste nyheder er positive og fortæller om en rolig og fremadrettet velfunderet drift. Hvilket også kan ses på aktiens stabile og rolige udvikling. En Ørsted aktie giver ikke de store problemer.

Energi er grundsten for al produktion

Ørsted aktier er aktier i energi. Energi er grundstenen i al produktion. Ingen hjul drejer af egen fri vilje. Energi drejer hjulene rundt i alle produktioner. Selv i privaten er det umuligt ikke at bruge energi i en eller anden form. Selv om du slukker alt lyset, vil der stadigt stå et køleskab og trække energi. Ørsted aktier er ikke bare energi, det er grøn og bæredygtig energi. Energi som er grøn og vedvarende og som på ingen måde slipper op.

Ørsted – kort fortalt

Ørsted A/S er Danmarks største energiselskab. Ørsted blev grundlagt af den danske stat i 1972 under navnet Dansk Naturgas A/S. I 2006 blev navnet ændret til DONG energi. I 2017 blev firmaet igen omdøbt. I Dag er Ørsted A/S et stort energiselskab som ikke længere koncentrerer sig om kun en energikilde. En Ørsted aktie er en aktie i alle former for energi, med en overvægt af grønne løsninger. Ørsted A/S har over 6500 ansatte både i Danmark og ude i verden. Den danske stat ejer stadig halvdelen af Ørsted A/S. Den øvrige del er børsnoteret og ejes således af aktionærer.   

Ørsteds vision for fremtiden

Ørsted A/S er gået fra olie og gas til i dag at koncentrere sig om vedvarende energi. En Ørsted Aktie er således ikke en olie aktie, men en aktie i fremtidens energiformer. Ørsted har erklærede mål for nedbringelsen af udnyttelsen af de fossile brændstoffer og dermed forurening. Ørsteds vision er at skabe en verden som udelukkende bliver forsynet med grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver vindmølleparker på havet, landvindmølleparker, bioenergi, solcelleenergi, energilagringsanlæg og anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Når du køber Ørsted aktier køber du således gode, gamle og temmelig stabile aktier.

Ørsted aktie og vindmøller

Invester i fremtiden – køb Ørsted aktier

Hvis du vælger at købe Ørsted aktier vælger du samtidig at købe aktier i din og min fremtid. Ørsted aktier bunder i sikringen af grøn og vedvarende energi. Ørsted A/S går forrest og bærer fanen når det handler om grøn energi og en bæredygtig udvikling.

Se den nuværende aktiekurs her – den opdatere automatisk i børsens åbningtider:

Vindmølleparker på havet

Når talen falder på vindmølleparker på havet er det næsten utænkeligt ikke at tilføje Ørsted aktier. Køber du Ørsted aktier køber du en andel i vindmølleparker på havet.

Hver enkelt mølle kunne i begyndelsen dække 500 danske husstandes årlige strømforbrug. Ørsteds nyeste park i Danmark er Anholt Havvindmøllepark, der består af 111 vindmøller, som hver kan levere strøm svarende til 3.500 danske husstande. Bladene på vindmøllerne var i starten 35 meter lange. I dag er de 120 meter lange.

Danmark er omgivet af hav. Vores have er størstedelen af vores grænser ud mod andre lande. Vinden blæser altid ude på havet. Kun meget få dage om året blæser vinden ikke kraftigt nok til at få vingerne i sving. Havets vind er en af de største kilder til grøn og hel ren energi som vi har. Danmarks placering, midt i havet og kun landfast med Tyskland, gør os rigtig attraktive i udvidelse af energi fra havets vinde. En Ørsted aktie er en aktie i havets vind og alles fremtidige grønne og rene energi. 

Vindmøller på land

På samme måder som vindmøller på havet, giver vindmøllerne på land også grøn og ren energi til de danske husstande. Ørsted aktier er fundamentet i udviklingen af nye vindmøller og i driften af dem som vi allerede har. Vindmøller er i dag en meget stor del af hele vores energiforbrug. Vinden er vi ikke herre over. Til gengæld er den helt gratis at høste. Vinden slipper aldrig op og den er helt ren og forurener ikke det mindste. Når du overvejer at købe en Ørsted aktie er det altså at betragte som en aktie i vindmøller.

Historien om Brint

Det er på høje tid at erstatte al fossile brændsler med grøn elektricitet, hvis vi skal have en chance for at få indflydelse på klimaforandringerne.

I meget store dele af samfundet er der brug for nye løsninger på energi som ikke er lavet af fossile råstoffer. Tung transport, eksempelvis lastbiler, al luftfart og skibsfart bruger ufattelige mængder benzin og diesel. Strøm kan bidrage til at reducere forureningen fra al den transport. Power-to-x anlægget bruger grøn strøm til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg. Bagefter kan brinten bruges direkte i busser, lastbiler, fly og skibe.

Power-to-x-anlæg på Avedøre Holme

Power-to-x-anlæg på Avedøre Holme er en stor satsning som bruger grøn strøm fra de nærliggende havvindmølleparker til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg. Bagefter kan brinten bruges direkte i busser, lastbiler, fly og skibe. Når anlægget står helt færdigt er forventningen en brintproduktion på omkring 600 kg, hvilket er nok til driften af 20-30 busser. 

Bioenergi et miljøvenligt alternativ til kul

Ideen med bioenergi er at fremskaffe vedvarende el og fjernvarme.

Ørsted har længe brugt restprodukter fra de danske skove og fra landbrug som brændsel på mange af kraftværkerne. I dag bruger kraftværkerne primært bæredygtig biomasse i form af halm og træflis.

Ørsted har syv centrale kraftværker i det danske landskab, som producerer el og fjernvarme til de danske husstande.

På den korte bane er bioenergi en udmærket løsning. Bioenergi er bedre for miljøet end olie og kul. Helt neutralt er bioenergi dog ikke. På den lange bane er havet og landets vinde nok en bedre løsning. En Ørsted aktie er således også en investering i bioenergi.

Solenergi og lagring af energi

Energi fra solen er en lige så god ide som energi fra vinden. Verden over udvikles og opstilles der solcelleanlæg som aldrig før. Det er den hurtigst voksende industri lige nu. Solen er måske ikke den bedste partner på de danske breddegrader, men alligevel en stor nok kilde til at det kan betale sig. Solceller i dag er langt mere følsomme end de var i teknologiens start. Selv en lille smule sollys kan opfanges og omdannes til ren og grøn energi.

Hvis du investerer i Ørsted aktier investerer du direkte i vedvarende energi fra solen. Ud over at købe en Ørsted aktie kan du jo også overveje at beklæde dit eget tag med solceller.

Klimaudfordringen

Klimaudfordringen består af den globale opvarmning og det uregerlige vejr. Vejret har ændret sig på grund af al den forurening vi mennesker har skabt. Vores fossile brændstoffer har smadret vores miljø.

Tiden er overskredet, faktisk er vi allerede langt bag ud. vi burde for længst havde stoppet op og lavet tiltag til at komme disse klimaudfordringer i forkøbet. Nu står vi her. Vi skal alle sammen hjælpe til, nu og her. Der er ingen tid at spilde. Konspiration teorierne har spillet fallit. Klimaudfordringen er et faktum. En Ørsted aktie kan ikke redde det hele, men den er et skridt i den rigtige retning. Ørsted aktier er tæt forbundet med klimaudfordringen. En Ørsted aktie sætter dig med i forreste række i kampen for fremtidens klima.

Ørsted aktier nytænkning

Grønne målsætninger og bæredygtig tankegang

En Ørsted aktie er det samme som grønne målsætninger og bæredygtig tankegang. Der er ingen tvivl om at Ørsted A/S går den rigtige vej. Du kan gå samme vej ved at investere i Ørsted aktier, men du kan også gøre en hel masse mere.

Køb Ørsted aktier og stil krav

Hvis du køber en Ørsted aktie kan der være to årsager.

Den økonomiske årsag, som helt tydeligt er en god grund til at købe Ørsted aktier. Ørsted aktier er stabile aktier som stammer fra en produktion som altid er i efterspørgsel. Ørsted aktier har været på banen i mange år. Ørsted aktier er så at sige en meget sikker aktie og dermed en fin investering.

Årsagen med hjertet først kan også være en god grund til at købe en Ørsted aktie. En Ørsted aktie er en aktie i grøn og vedvarende energi.

Det er ikke forbudt at gå på to ben. De to årsager udelukker ikke hinanden. En investering i Ørsted aktier er en god investering rent økonomisk, men også en investering som du kan gøre med ren samvittighed.

Ud over at investere i Ørsted aktier, af den ene eller den anden årsag, kan du faktisk også gøre mere endnu. Som aktionær har du en lille mulighed for at stille krav til fremtidens produktion og tilkendegive din mening om den retning Ørsted går. Som privatperson kan du også stille krav til din udbyder af energi.

Hjælp den grønne udvikling – Spar på strømmen

Der er rigtig meget du selv kan gøre for at hjælpe til med den grønne udvikling. Hvis du har penge i overskud kan de investeres i Ørsted aktier. På den måde bruger du dine penge på at skubbe udviklingen den rigtige vej.

Helt privat er der også tiltag der kan hjælpe udviklingen på rette vej. Spar på strømmen. En privat bolig bruger strøm til rigtig mange formål.

Alle pærer i dit hjem er sikkert allerede udskiftet til sparepærer. Hvis de ikke er, er det et godt sted at starte. Sluk lyset når du forlader et rum. Lys der brænder unødvendigt er spild. Prøv at undersøge hvor lidt lys du egentlig kan have tændt. Gør det til en vane altid at slukke lyset når du forlader et rum og tænd kun det lys du rent faktisk har brug for.

De hårde hvidevarer kræver store mængder af strøm. Tjek dem efter og skift dem ud der sluger urimelige mængder af strøm. Brug dine hårde hvidevarer rigtigt. Sluk for fryseren hvis den ikke har noget indhold. Fyld vaskemaskinen helt op inden du starter en vask. Vælg vaskeprogrammer som kræver mindst vand og strøm. Hæng dit tøj ud i vinden i stedet for at starte tørretumbleren.

Alt det der bare står klar. Kaffemaskinen, computeren, fjernsynet og mange flere ting har en funktion så de er klar i samme øjeblik du får brug for dem. Sluk det hele på kontakten i væggen. Giv dig selv den ekstra tid det tager at starte kaffemaskinen eller computeren.

Strøm er i øvrigt billigere om natten. Om natten er det generelle forbrug ikke lige så stort som om dagen. Mange produktioner lukker helt om natten. Du kan spare på din elregning ved at oplade dine ting om natten og ved at vaske tøj om natten.

Køber du Ørsted aktier er det det samme som at købe aktier i en re

nere fremtid, men derfor kan du jo godt selv hjælpe til på hjemmefronten samtidig.

Fremtiden er lige om hjørnet – forstå dig på Ørsted A/S nøgletal og historiske aktiekurs

En virksomhed med fart på, det kan man nemt kalde Ørsted A/S. Analyser og forstå den historiske aktiekurs, for at få indsigt i virksomheden, inden du investere.

De dumme strømslugere

I kategorien dumme strømslugere finder du akvarier, svømmebassiner og dekorations lys. Akvarier kører ikke uden både lys og pumper. Overvej om du kan droppe akvariet eller gå ned i en mindre størrelse. Svømmebassiner, både de udendørs og de indendørs opvarmer ikke sig selv. du kan hjælpe til med opvarmningen ved at overdække dem når de ikke er i brug. Brug solen til at varme dem op. Dediker eventuelt en solcelle til formålet. Dekorations lys er bare en dårlig ide. Jo det ser da pænt ud. men, det er absolut unødvendigt og rent fråseri.

Spar på vandet

Vand er endnu en af de resurser som er ved at slippe op. Den ringe pris du betaler for rent vand er ikke den faktiske pris. Vand er allerede en dyrebar resurse. Selvfølgeligt er det private forbrug ikke ret stort i forhold til forbruget i produktionen. Det betyder ikke at din omtanke er spildt. Tvært i mod. Ud over at du selv hjælper til, viser du også vejen frem for alle du møder.

At spare på vandet kan gøres på mange måder i en almindelig husholdning.

Brusebadet kan gøres kortere. Sluk for vandet imens du sæber dig ind. Du kan også overveje om brusebadet er nødvendigt. Hvis du springer hvert andet brusebad over og bare laver en gammeldags etagevask sparer du næsten halvdelen af det vand du normalt ville bruge på at tage bad.

Toiletbesøg er endnu en kilde til at spare på vandet. undlad at skylle ud bare fordi du har pudset din næse og smidt toiletpapir i kummen. Lad i det helt taget være med at skylle ud, med mindre nogen har brugt toilettet til at lave stort, eller det er blevet meget ful af toiletpapir. Nej, tis lugter ikke. Hvis dit tis lugter er der noget galt i din krop. Normalt tis lugter ikke. Desuden kan du jo lukke låget på kummen, så der ikke slipper noget som helst lugt ud.

Vaskemaskinen sluger en hel masse vand. Undersøg din vaskemaskine og find de programmer der bruger mindst vand. Brug kun de mest vandbesparende programmer og fyld maskinen helt op inden du sætter den i gang.

Rengøring bruger også meget vand. Overvej om noget af vandet kan genbruges. Måske kan du bruge det vand som ikke er helt beskidt til et at skylle ud i toilettet. Selvfølgeligt har du lov til at vaske dine gulve. Overvej om du kan vente en dag ekstra med at gøre det, eller om du kan bruge mindre vand, når du vasker dem.

At vande haven er unødvendigt spild af vand. Det burde faktisk være kriminelt at hælde rent drikkevand ud på jorden. Plaser regnvandstønder under dine nedløbsrør. Brug dit eget regnvand til at vande dine roser med.

Regnvand kan tilsluttes dit toilet

Der er ikke mange private boliger som har regnvandsanlæg. Det er synd og skam. Regnvand kan sagtens bruges til både rengøring og til at skylle ud i toilettet. Det er ikke et dyrt anlæg at få opstillet og det sparer dig for rigtig meget forbrug af rent vand. Anlæggene ses mest i sommerhuse og kolonihaver. Overvej om ikke det også er en god mulighed for dit hus eller jeres ejendom. 

Rejs miljøvenligt

Overvej om du behøver at rejse langt væk på ferie. Brug din cykel og oplev det danske land i et fornuftigt tempo. Ingen byer ligger langt fra hinanden i Danmark, så du har faktisk ikke nogen undskyldning for at tage bilen på ferier i Danmark. Tag nattoget i stedet for en flyvemaskine hvis du absolut skal langt væk. Når du er i en by i udlandet kan du hjælpe miljøet ved at leje en cykel i stedet for at kører med bus.

Brug dine ben til at gå på. Den grønne tankegang bør følge dig uanset hvor i verden du er. Gå fra sted til sted i stedet for at stige på en forurenende bus.

At købe Ørsted aktier er også det samme som at købe grøn og vedvarende energi. En Ørsted aktie er en direkte forudsætning for det fremadrettede arbejde med at omdanne produktionen af energi til ren og grøn energi. I fremtiden kan det sagtens tænkes at du kan flyve og sejle uden at foruren, så langt er vi bare ikke nået endnu.

Montage af Ørsted Solceller

Dine kostvaner kan gøre en forskel

Kød kontra grønsager. Kød er et kæmpe svineri. Produktionen er både resurse krævende og ekstremt forurenende. Hvis du vælger at spise kød, så skær ned på mængden og køb udelukkende økologisk kød fra danske producenter. Indfør kød frie dage i dit eget hjem.

Varer med lang transport er helt unødvendige. Lad være med at spise avocado når du godt ved den koster miljøet så meget mere end en kartoffel fra en lokal landmand. At spise det som findes i vores egen baggård er langt sundere for både miljø og mennesker.

Tomater om vinteren er bare en dum ide. Al den unødig energi der bliver brugt på at holde liv i de kæmpe drivhuse er spild af energi. Selv om et drivhus muligvis delvist kører på grøn energi er det stadig en unødvendighed. Vinteren har sine egne grøntsager og det har sommeren også.

Madlavning til flere dage er en god ide. Mad der laves fra bunden kræver flere resurser end mad der bare skal varmes op. Du sparrer både miljøet og dit eget forbrug af tid. At købe en Ørsted aktie er en god ide, men det forhindrer dig jo ikke i også at tage flere tiltag i den rigtige retning, eksempelvis ved at tænke over hvad du spiser og hvor det kommer fra.

Dyrk dine egne grønsager

Brug din baghave. Spar miljøet for transporten og indpakningen og alt det andet som gør dine grønsager miljøbelastende. Dyrk dine egne grønsager og vand dem med vand fra dine regnvandsbeholdere. Du sparer en hel masse penge og miljøet lider ingen overlast. Jo dine rosenbuske er da fine, men prøv en gang at tænke på hvor mange gulerødder du kan hive op af den samme jord.

Få krukker eller kummer kan forsyne dig med alle dine krydderurter. Krydderurter er en nem afgrøde som nærmest passer sig selv. brug dem friske eller høst dem og tør dem til brug vinteren igennem.

At købe Ørsted aktier er det samme som at købe grøn og vedvarende energi. En Ørsted aktie er en direkte forudsætning for det fremadrettede arbejde med at omdanne produktionen af energi til ren og grøn energi. Du støtter fremtidens grønne energi ved at købe en Ørsted aktie, men det fritager dig ikke fra at tænke dig om.

Genbrug i stedet for at købe nyt

Selv dit slidte tøj kan genbruges. Alt det tøj du afleverer i en tøjcontainer bliver sorteret og genanvendt. Det tøj der er så godt som nyt, eller ikke slidt ret meget bliver sorteret fra og sendt til nødlidende lande eller solgt i en genbrugsbutik. Det tøj der er meget slidt ryger tilbage i produktionen og genanvendt.

Gamle apparater kan repareres. Prøv at undersøge om der ikke findes et værksted i dit nærområde som kan reparere dine gamle apparater, i stedet for bare at smide dem ud og købe noget nyt. Du hjælper den grønne udvikling og støtter en bæredygtig fremtid for os alle hvis du holder op med at smide ting ud. Det er en resursekrævende og forurenende produktionen at lave nye apparater.

Hvis du selv kan sy, er der rigtig mange penge at spare. Ud over at du sparer penge, ved selv at sy dit tøj og dine stofposer, undgår du også den resursekrævende og forurenende produktion af nyt tøj og nye stofposer. En brugt symaskine kan fås billigt. Der skal ikke sys ret mange bukser til ungerne før den for længst er tjent ind. Du kan købe Ørsted aktier og hjælpe udviklingen i den helt rigtige retning, men det ene udelukker jo ikke det andet.

Det samme gælder strik. Hvis du kan strikke er der rigtig mange penge at spare. Bare tænk på alt det tilbehør du bruger om vinteren. Du kan sagtens selv strikke både sokker, handsker, vanter, huer og halstørklæder. Små projekter som ikke tager lang tid, men som du både sparer penge på og hjælper miljøet ved.

Lad være med bare at køre alt på nærstationen. Sorter dine ting før du smider dem ud. overvej om nogen kan bruge dine ting, før du bare smider dem ud. forær dine ting til en genbrugsbutik eller sælg dem. Lad eventuelt børnene lave et lille loppemarked hvor de kan sælge eller bytte deres gamle legetøj. Produktionen af nyt legetøj er både resursekrævende og forurenende. 

Byggematerialer kan også genanvendes. Alternativt til at købe en Ørsted aktie tænker du måske i fast ejendom. Vælger du at købe fast ejendom i stedet for Ørsted aktier bør du overveje hvor mange byggematerialer du kan skaffe brugt. Når du selv bygger om bør du også overveje om dine brugte materialer kan genanvendes. Mange kolonihavehuse er bygget udelukkende af genanvendte byggematerialer.

Nyt tag. Stil krav når du får lagt nyt tag. Du kan sagtens forlange at de gamle tagsten ikke ryger ud som skral, men bliver bevaret og genanvendt.

Små og store tiltag du selv kan gøre

Du kan købe en Ørsted aktie og derved tilkendegive at du er tilhænger af grøn energi og en bæredygtig fremtid. At købe en Ørsted aktie er ikke det eneste du kan gøre. Alle ovennævnte tips er gode råd til hvordan du kan hjælpe udviklingen den rigtige vej. I det helt små findes der stadig justeringer som du kan tænke over.

Bilen er en af dem. Overvej om du bruger din bil rigtigt. Find ud af om du kan udskifte den med din cykel. En cykel er et helt fantastisk transportmiddel, som slet ikke forurener. Synes du det er besværligt at tage ud at handle på cykel, kan du overveje at anskaffe en lille anhænger til din cykel. Den koster ikke særligt meget og er hurtigt tjent ind på den benzin du sparer. I den lidt større kategori findes der ladcykler som kan rumme to børn. Har du meget transport med dine børn kan du jo overveje om det var en mulighed. Jo, den koster lidt mere end en anhænger, men ud over at du sparer benzin kan du jo også sælge ladcyklen igen, når dine børn er blevet store nok til at cykle selv.

Plastikposen er en anden nem ting du kan droppe. Produktionen af plastikposer er ekstremt resursekrævende og forurenende. Køb en indkøbspose i stof. Alternativt kan du selv sy den ud af et par gamle cowboybukser. Gør det til en vane altid at have stofposer med når du skal ud at handle.

Karklude er lavet af plastik. Undgå at købe de billige karklude og svampe. De er lavet af plastik og er lige så resursekrævende og forurenende som plastikposer. En karklud strikkes nemt på en enkelt aften. Kan du ikke strikke, kan du overveje at lære det. der er mange penge at spare, både på karkludene og på alt det andet du kan strikke til familien.

Produktion af garn i uld og bomuld er ikke nær så resursekrævende og forurenende som produktionen af helt færdig beklædning. Ved at strikke selv hjælper du den grønne udvikling og støtter en bæredygtig fremtid for os alle. Ved at købe en Ørsted aktie støtter du den grønne udvikling og en bæredygtig fremtid for os alle, men du kan jo godt gøre alt det andet samtidigt.

Ørsted aktier og fremtiden

Ørsted aktier er aktier funderet i et ønske og en vision om en renere og grønnere fremtid. Hvis du vælger at investere i Ørsted aktier er du aktivt med til at hjælpe udviklingen inden for energi i den helt rigtige retning. Ørsted aktier gør ikke arbejdet helt alene. Det er et godt sted at begynde. Men, vi er alle sammen nødt til at tænke os grundigt om og omlægge vores eget forbrug, så vi også helt privat, går den rigtige vej.

Ørsted aktier er gode og sunde aktier med en ideologisk baggrund som du sagtens kan bifalde. Om du køber Ørsted aktier med økonomi eller ideologi for øje spiller ingen rolle. En Ørsted aktie er under alle omstændigheder en aktie i en grønnere, sundere og mere bæredygtig fremtid for dig og mig og vores børnebørn.

Ørsted grøn energi aktie

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen